top of page

BLENDEd LeARNING

Blended learning is een mix van online leren, face to face leren en leren op de werkplek. De onderlinge samenhang van de leeractiviteiten is in elke situatie en context anders. Ook de rol van de trainer/docent is zeer bepalend en verschilt sterk met alleen face-to-face lesgeven/trainen.

Voor het ontwikkelen van Blended Learning wordt er samen gewerkt met aNewSpring.

Ik wil u graag helpen met het aanpakken en ontwikkelen van een (nieuwe) Blended Learning. 

Wilt u meer informatie of wilt u graag een voorbeeld zien, neem dan gerust contact met mijn op.

VIDEO'S

Aan de Blended Learning kunnen (zelfgemaakte) video's toegevoegd worden voor een optimaal leerresultaat!

bottom of page