top of page

Vrienden en donaties

Draagt u Odensehuis Animi Vivere een warm hart toe? We zijn bijzonder blij met iedere gift op bankrekening nummer
NL51 RABO 031 803 1582  t.n.v. Stichting Odensehuis Animi Vivere, o.v.v. Donatie. Voor een machtiging klik hier.

Belastingvoordeel

Een donatie aan Odensehuis Animi Vivere kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Voor vragen hierover kunt u natuurlijk bellen met Odensehuis Animi Vivere, 024- 67 939 67 of e-mailen, odensehuis@animivivere.nl.

ANBI

De Stichting Odensehuis Animi Vivere is opgericht op 29 april 2017 en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 68448007. Het RSIN (fiscaal nummer) is: 857448146.

Contactgegevens

Odensehuis Animi Vivere

Passedwarsstraat 69A

6601 AR Wijchen

Tel: 024-67 938 52

E-mail: odensehuis@animivivere.nl

bottom of page