top of page

Privacy 

Wij vinden de privacy van onze klanten / bezoekers zeer belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig met deze gegevens om. Transparantie vormt wat ons betreft de ruggengraat in de relatie tussen het Odensehuis Animi Vivere en de personen die met ons in contact komen. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Persoonsgegevens
Voor onze dienstverlening hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Zo kunnen we onder andere vragen naar: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adres- en bankgegevens. Soms kan het zijn dat we naar uw BSN en uw gezondheidsgegevens vragen.

 

Waarom bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Wij hebben contact (telefonisch / mail) met u nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Wij hebben contact (telefonisch/ mail) met u nodig om u te informeren over wijzigingen van onze dienst(en)tijden.

  • Wij zijn soms wettelijk verplicht persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte en declaraties van de zorgverzekeraars-partners.

 

Heeft u geen contractuele relatie met ons, dan worden uw gegevens na één jaar vernietigd vanaf de datum waarop uw gegevens zijn genoteerd. Deze persoonsgegevens worden na het afgaan van de aangegeven periode vernietigd.


Wij delen uitsluitend op uw verzoek of met uw toestemming uw gegevens met derden.


Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen en (laten) verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Odensehuis Animi Vivere.

 

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere organisatie over te dragen. Op uw verzoek kunnen we ook uw persoonsgegevens overdragen op de voorgeschreven vorm.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van overdragen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de coördinator.
 

Website

Cookies
Het Odensehuis Animi Vivere maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kunnen we de website verbeteren voor de bezoekers. Google Analytics maakt ook gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen
We controleren regelmatig of we aan het privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u contact met ons opnemen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-8-2022.

bottom of page