top of page

Activiteiten

 

"We beginnen de dag met een heerlijke kop koffie waarbij we gezellig met elkaar de afgelopen dagen bespreken. Daarna is er de mogelijkheid voor het doen van een activiteit, denk aan een prachtige wandeling in de omgeving, het lezen van de krant of een boek, een potje sjoelen of tafeltennis. Vervolgens gaan we boodschappen halen voor de lunch. In de middag is er de gelegenheid om creatief bezig te zijn, spelen we spelletjes en maken/luisteren we muziek." 

Vanaf 1 oktober 2019 worden er nieuwe activiteiten georganiseerd in het Odensehuis Animi Vivere. We willen ons aanbod uitbreiden met de gedachtenkamer op maandagochtend, het schilderen op maandagmiddag, toneel op woensdag en muziek op vrijdag. 

Wat is dat, een gedachtenkamer?
Wekelijks wordt tijdens de gedachtenkamer over een bepaald thema met elkaar
gefilosofeerd. Denk hierbij aan thema's als natuur en kunst, waarbij de samenwerking
gezocht wordt met o.a. de KunstKring in Wijchen. Hierdoor kunnen goede gesprekken
ontstaan en worden (hoogopgeleide) mensen met dementie de mogelijkheid
geboden om met gelijk gestemde te discussiëren. Zij worden opnieuw uitgedaagd en
geprikkeld, maar ook de hersenactiviteit wordt gestimuleerd. 

Schilderen
Een bewust kleinschalige activiteit voor het creatief bezig te kunnen zijn. Schilderen
kan helpen om emoties te verwerken en deze te uiten. Door de kleinschalige setting
is er veel persoonlijk contact mogelijk.
 Eenmaal per jaar zal er een expositie
plaatsvinden in het Kunsthuis in Wijchen.

Muziek
Veel deelnemers bespelen een muziekinstrument. We merken dat ze graag dit
gezamenlijk zouden willen doen. Het samen opgaan in beleving en emoties zorgt
voor onderlinge verbondenheid. Muziek maakt contact mogelijk, waarbij het niet
uitmaakt dat men dingen vergeet. Het draait om samen plezier maken, beleven en genieten.

Toneel
Een vaste groep gaat zich bezighouden met het voorbereiden van een heus toneelstuk. Deze voorbereiding zal ongeveer een half jaar duren, waarna het toneelstuk zal worden voor opgevoerd voor belangstellende(n), kennissen, vrijwilligers en familieleden. Daarnaast zullen deelnemers ook gaan werken aan decor en attributen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

U kunt altijd binnenkomen wandelen voor meer informatie en/of advies over het Odensehuis. Tevens zijn wij gespecialiseerd in diverse wet- en regelgeving op het gebied van zorg, denk aan Wmo, Wlz en zvw, zorg in natura en PGB. 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen en weersomstandigheden.

flyer uitbreiding van dagen 3-4 sep2019
bottom of page