top of page

De nieuwe logeerarrangementen staan gepland in 2024 op:​

- 18 maart tot en met 22 maart

- 22 april tot en  met 26 april

- 10 juni tot en met 14 juni

- 16 september tot en met 20 september

- 14 oktober tot en met 18 oktober

- 11 november tot en met 15 november

- 9 december tot en m et 12 december

Wilt uw naaste graag mee gaan logeren, meld het bij dan bij 1 van de Coördinatoren.

De belangrijkste reden om het Odensehuis verder uit te breiden met logeerarrangementen is om:

  • Deelnemers plezier laten beleven en een prettig gevoel laten ervaren om samen met lotgenoten te logeren. Wat bijdraagt dat mantelzorgers makkelijker kunnen loslaten en een overgang naar een eventuele opname soepeler kan verlopen binnen een verpleeghuissetting;

  • De mantelzorgers te ontlasten. Een moment voor de mantelzorger om even pauze te nemen en waardoor het leefplezier van de mantelzorger en degene die hij of zij verzorgt, vergroot wordt;

  • Voorkomen dat de werkende mantelzorger door ziekteverzuim gaat uitvallen binnen het arbeidsproces. Maar daarnaast voorkomen dat de geboden hulp door de mantelzorger uitbesteed moet worden aan derden door overbelasting van de mantelzorger;

  • Het positieve effect op de kwaliteit van leven van de mantelzorger komt nog boven op de vermeden kosten door uitval binnen het arbeidsproces en uitbesteding mantelzorg;

  • Binnen de regio Nijmegen zijn er geen logeermogelijkheden voor jonge mensen met een dementie. 

  • Kennisontwikkeling. 

  • Nieuwe innovaties ontwikkelen ten aanzien van landelijke ontwikkelingen. Gezien de toenemende groei van mensen met dementie, de vergrijzing, de belasting van mantelzorgers en toenemende vraag naar respijtzorg.

  • Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Zorgkantoor VGZ en ZZG Zorggroep.

  • Bent u benieuwd hoe een logeerarrangement eruit ziet, wat we doen en onze locatie? Klik dan op de link hieronder voor de bijbehorende fotoboekjes.

  • Wilt u meer informatie over de logeerarrangementen neem dan vrijblijvend contact met ons op.

bottom of page