top of page

Waarom een Odensehuis?

De meeste Odensehuizen ontstaan uit een initiatief van burgers. Zij signaleren een 'gat' tussen het moment waarop iemand met dementie wordt geconfronteerd en het moment waarop men het niet langer meer zelfstandig redt. Bij beginnende dementie - de fase vóór een diagnose en de eerste fase ná de diagnose - kan men nauwelijks ergens terecht. Ook de reguliere dagbesteding met zijn traditonele zorggerichte benadering biedt vaak geen soelaas.

 

Dat stelt de samenleving voor een grote uitdaging. Hoe wordt het voor deze mensen mogelijk om mee te blijven doen aan de samenleving en zolang mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid? Hoe geven we ze de gelegenheid om van betekenis te zijn voor henzelf en voor anderen?

 

De Odensehuizen zijn een antwoord op deze vragen. Zij creëren een plek speciaal voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie - en hun naasten - waar ze vinden ze wat ze zelf nodig hebben voor hun welbevinden: anderen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Gericht op wat er nog wél is en wat men nog wél kan.

Visie en filosofie

Mensen met een niet-pluis-gevoel of beginnende dementie – en hun naasten – worden geconfronteerd met een enorme inbreuk op hun leven. Spanningen binnen de relatie/het gezin, uitzichtloosheid, en sociaal isolement. Deze mensen raken hun ankers kwijt, beschikken over onvoldoende informatie en hebben moeite om met deze wetenschap goed om te gaan. De belasting van de naasten is doorgaans groot en neemt toe met het verloop van de ziekte. 

De Odensehuizen bieden deze mensen een perspectief. Isolement wordt voorkomen en een levenslijn wordt gevormd. Het is een plek waar mensen met beginnende dementie – en hun naasten – elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Vrij toegankelijk, zonder diagnose of indicatie. 

De Odensehuizen staan symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. We werken allen vanuit dezelfde gedachte: Mensen met geheugenverlies of beginnende dementie hebben nog veel vaardigheden en kwaliteiten. Dat willen we tot hun recht laten komen. De mens en z’n leven staan centraal, niet de ziekte en de zorg. Leidend in onze werkwijze is de vraag hoe mensen met dementie toch van het leven kunnen blijven genieten, regie houden over hun eigen leven en een rol blijven spelen in de samenleving. 

De aanpak van de Odensehuizen komt overeen met wat hoogleraar Landurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering noemt. Lees hier haar lezing van april 2016 over dit onderwerp.

In Wijchen heeft Loesan Peters - van Duifhuizen het initiatief genomen om een Odensehuis op te richten, voortbouwend op de ervaringen van de andere Odensehuizen. In mei 2017 wordt gestart aan de Herenstraat 16 te Wijchen. April 2017 is de Stichting Odensehuis Animi Vivere opgericht die de verantwoordelijkheid draagt voor het Odensehuis.

Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
 

Gestart in 2009 in Amsterdam zijn er momenteel diverse Odensehuizen, onder andere in Amsterdam, Groningen, Amstelveen, Wageningen, Vlissingen, Almere, Hoekse Waard, IJmuiden, Utrecht en Zutphen. In diverse steden zijn initiatiefnemers bezig om ook een Odensehuis op te richten. We kunnen langzamerhand spreken van een Odensehuis-beweging.

Om de Odensehuis-beweging te ondersteunen is in juni 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen opgericht. In het platform werken de Odensehuizen samen. Het is opgericht om:

  • de Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen;

  • de belangen te behartigen bij landelijke organisaties zoals VNG, Ministerie van VWS, Zorginnovatiefonds, verzekeraars en diverse maatschappelijke organisaties;

  • relevant wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te bevorderen;

  • zich in te zetten voor fondswerving bij landelijk opererende fondsen

  • de filosofie en kernwaarden van de Odensehuizen uit te dragen;

  • de ervaringen en kennis van de leden en onderling uit te wisselen.


Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Odensehuizen. Daarnaast is er een overleg tussen de coördinatoren van de Odensehuizen. Zij delen hun kennis en ervaringen en werken zo aan het verder inhoudelijk vormgeven van het gedachtegoed en de praktijk van de Odensehuizen. Het Odensehuis Animi Vivere is lid van het Landelijk Platform. Onlangs is Loesan Peters aangesloten als bestuurslid. Klik hier voor meer informatie over het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland.

Partners

Odensehuis Animi Vivere is aangesloten als lid bij het Landelijk kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd 

en NOEL.

Heeft een samenwerkingsnotitie opgesteld met ZZG Zorggroep en Stichting de Waalboog. Werkt samen met FTD Lotgenoten, Alzheimer Nederland, regionale ziekenhuizen en zorgorganisaties, expertteam jonge mensen met dementie van Stichting de Waalboog en Landelijk Platform Odensehuizen Nederland.

Vanaf 2020 zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met Medipoint en ZZG zorggroep.

Vervolgens zijn we in april 2022 een samenwerking aangegaan met de Lionsclub Maas en Waal. 

En vanaf 2022 maakt het Odensehuis deel uit van het project Nonna als Proeftuin Odensehuis. 

www.netwerknonna.nl

ÉÉN TEAM, ÉÉN TAAK

afbeelding Loesan_edited.jpg

LOESAN PETERS - VAN DUIFHUIZEN

DIRECTEUR

1 TEAM ,1 MISSIE!

Bij het Odensehuis Animi Vivere

gaan we ervoor, ongeacht wie je bent, wat je doet of wat je hebt. Een plaats in de regio waar je terecht kunt voor informatie, waar je lotgenoten kunt treffen, een zinvolle daginvulling, waar je mag zijn wie je bent en niet om wat je hebt.

Specifiek ook voor jonge mensen met geheugenproblemen/ dementie, hun partners, kinderen en naasten. Maar waar ook werkgevers, ondernemers en professionals terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.

Het Odensehuis biedt daarnaast een zeer uitdagende leerwerkplaats aan voor nieuwe professionals in de zorg. De complexiteit van dementie gaan we samen aan, samen met U!

Van harte welkom!

IMG-20180831-WA0024.jpg

ROMY PETERS

VRIJWILLIGER

Marketing & Facturatie

"Het voordeel van een dal is dat er twee pieken naast liggen."

Roland.jpg

ROLAND PLATJOUW

VOORZITTER

Het Odensehuis voorziet in een belangrijke behoefte in de huidige maatschappij. Bij het begeleiden in het proces van (beginnende) dementie en het ontlasten van mantelzorgers vervult het Odensehuis een onmisbare functie naast het reguliere zorgstelsel. Dat mogen we waarderen en koesteren.

Het aantal mensen met dementie groeit gestaag, ook onder jongeren. Een goede verankering en verdere expansie van het Odensehuis en haar activiteiten is daarom zeer gewenst. De opening van een tweede vestiging van Odensehuis Animi Vivere, in Beuningen, was daarin een goede stap. Zo kunnen de toenemende zorgkosten t.a.v. personeel en middelen naar de toekomst worden beperkt. Daar hebben we allemaal belang bij.

christa.jpg

CHRISTA VAN DE WIELEN

COÖRDINATOR

Als je binnenkomt bij het Odensehuis, voel je je welkom. Of je nu een deelnemer bent, een vrijwilliger, een mantelzorger, een medewerker of een taxichauffeur. Iedereen wordt hartelijk ontvangen in huiselijke en warme omgeving waar de koffie bruin is.

Er is oog voor elkaar, we zijn er voor elkaar waar nodig en geven elkaar de ruimte waar dat gewenst is. En alles vanuit respect voor ieders eigen proces.

Deze hartverwarmende plek is mijn werkplek geworden en daar ben ik apetrots op!

HANS VOS

AMBASSADEUR

 

ZZG Zorggroep, directeur zorgstroom Wlz

Het Odensehuis Animi Vivere is een pareltje van een burgerinitiatief voor jonge mensen met een dementie en een inspiratiebron voor bestaande zorgorganisaties.

foto Corry.PNG

CORRY RAAIJMAKERS

VRIJWILLIGSTER

Wat is het mooi dat wij samen bij het Odensehuis kunnen bijdragen aan iemands dag. Door gezamenlijk activiteiten te doen die passen bij wat iemand kan en wil en zo wat kleur aan iemands leven te geven. Ik geniet er iedere keer weer van om waardevolle contacten te zien ontstaan. Een warme plek om te zijn!

SOLANGE SCHEEPENS

SECRETARIS

Medewerker Radboud Fonds, Radboud Universiteit Nijmegen

Huiskamergevoel. Aandacht en tijd voor elkaar. Warmte en gezelligheid.

Dat trof mij enorm, toen ik via

NL Doet het Odensehuis Animi Vivere in Wijchen leerde kennen. En natuurlijk was het ook Loesan die me raakte met haar energie en daadkracht. 

Dementie gaat onze levens aanraken, vroeger of later, in meer of mindere mate. Laat het Odensehuis een voorbeeld zijn van goede, persoonlijke, kleinschalige zorg. Van iets bijzonders dat we samen dragen.

Het team van het Odensehuis Animi Vivere bestaat uit een grote groep medewerkers/ vrijwilligers/ambassadeurs met een missie: bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gerespecteerd wordt en mag zijn wie hij/zij is ondanks zijn dementie.

IMG-20180901-WA0005.jpg

ATE FRANS DE BRUIN

AMBASSADEUR

 

Stichting de Waalboog, Manager Behandeling & Begeleiding

Een Odensehuis is een belangrijke (eerste) schakel in de zorgketen voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Elke regio zou zo’n laagdrempelige voorziening moeten hebben, zodat mensen beter de weg vinden naar zorg, hulp of ondersteuning die ze nodig hebben.  Daarom ben ik graag ambassadeur van het Odensehuis in Wijchen, zodat de inwoners van onze regio gebruik kunnen maken van het Odensehuis Animi Vivere.

Solange PDR_5329.jpg
Frank Dekkers 3.jpg

FRANK DEKKERS

AMBASSADEUR

DKC Totaaltechniek, algemeen directeur

"Mijn ambassadeurschap komt voort uit eigen ervaring; voor medemensen met frontotemporale dementie is betrokkenheid bij de maatschappij enorm belangrijk. Loesan begrijpt dit als geen ander en biedt steun aan alle betrokkenen en is een goede tussenpersoon tussen werkgever en werknemer."

HANS VERHEIJEN

SPARRINGPARTNER

Voorheen 1e ambassadeur van het Odensehuis.

Burgemeester van Sittard-Geleen

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe, verdubbelt zelfs. Om die reden is een inloopvoorziening/ huiskamerfunctie als het Odensehuis in Wijchen zo'n belangrijke voorziening in onze regio.

burgemeester Hans Verheijen.JPG
Hans Vos.png
Danielle.jpg

DANIELLE PUTMAN

MEDEWERKER

 

Zodra ik een voet in het Odensehuis Animi Vivere zet voel ik me welkom. Iedereen is vriendelijk en draagt een warm hart toe aan een goede ongedwongen sfeer, niks moet en alles mag, gewoon jezelf kunnen zijn.

Ik ben trots dat ik hier mag werken

DSC_3536 - kopie.JPG

ERIC DIRKX

AMBASSADEUR

Alzheimer Nederland, voorzitter regio Nijmegen

"Spreek je met de deelnemers en hun naasten, dan hoor en zie je meteen dat het Odensehuis hen enorm tot steun is. Ik maak me sterk voor dit prachtige initiatief dat we niet kunnen missen in de regio. Het biedt jonge mensen met dementie, ondanks alles, weer perspectief".

D3935-0066-1.jpg

JACK VAN OOSTERHOUT

AMBASSADEUR

MKB Adviseur & Partner bij Philipsen Accountants & Adviseurs

Loesan heeft met haar aanstekelijk enthousiasme Odensehuis Amini Vivere opgezet. Door haar enthousiasme, betrokkenheid en inzet en natuurlijk de inzet van vele vrijwilligers is het bestaansrecht van Odensehuis Wijchen inmiddels aangetoond. Nu de opstart fase is gepasseerd en wordt gezocht naar groei en volwassenheid in de organisatie wil ik graag als ambassadeur met mijn kennis en kunde een bijdrage leveren.

 

“Maatschappelijke ondernemers zoals Loesan dragen namelijk direct bij aan het welzijn in de regio Nijmegen/Wijchen”

Claassen_J ISAO Nijmegen 2015.jpg

JURGEN CLAASSEN

AMBASSADEUR

Radboudumc, Geriater Alzheimer polikliniek

“Dementiezorg kan geen eenheidsworst zijn, geen ‘one-size-fits-all’. Voor jonge mensen met dementie, en hun partners, is hier veel te weinig aandacht voor. De kennis en infrastructuur die is opgebouwd voor ouderen met dementie kun je niet zomaar inzetten voor jonge mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in een belangrijke behoefte en vult een leegte.”

annemarie.jpg

ANNEMARIE REVENBERG

VRIJWILLIGER

Wat fijn dat ik nu als vrijwilliger mijn creativiteit kan inzetten om met de deelnemers die dit willen te mogen schilderen. Het scheppen van een kunstwerk geeft afleiding, plezier en eigenwaarde. 'Ik wist altijd al dat ik dit kon maar het is er nooit van gekomen' hoorde ik een deelnemer zeggen. Mijn dag kon niet meer stuk.

JanRevenberg.jpg

JAN REVENBERG

ALGEMEEN BESTUURSLID

In het rijtje van personen en instanties die betekenisvol kunnen zijn voor de daginvulling van jonge mensen met dementie behoort ook het Odensehuis Animi Vivere. Mensen ontmoeten in het Odensehuis anderen die in een soortgelijke situatie verkeren. Er is een luisterend oor, er is ondersteuning, maar ook informatie en advies. Ik vind dat zo belangrijk dat ik bestuurslid wil zijn van het Odensehuis en samen met mijn mede bestuursleden wil zoeken naar mogelijkheden om dit geweldige initiatief ook financieel mogelijk te maken.

helma.jpg

HELMA VAN WOEZIK

VRIJWILLIGER

"Een fijne plek voor iedereen!"

IMG-20190225-WA0000.jpg

ASTRID WINKENIUS

VRIJWILLIGER

 

ZZG Zorggroep 

Marketing medewerker
 

"Als vrijwilliger aan het mooie van het Odensehuis een bijdrage te leveren is heel bijzonder te mogen doen"

GERT VAN DIJK

AMBASSADEUR

 

Neuroloog bij het CWZ

Monica Wagner.png

MONICA WAGNER

AMBASSADEUR

Ambassadeur namens de deelnemers en naasten, eigenaar Perspectief In-Zicht en werkzaam als docent bij de HAN

Ik heb onder de bezielde leiding van Loesan Peters gezien hoe waardevol en maatschappelijk integrerend het Odensehuis zich in Wijchen tot een prachtige ontmoetingsplek ontwikkelde waarin de jong dementerende zijn levenskwaliteit kan blijven behouden en waarin het samenzijn met creativiteit en onderneming gekoppeld wordt. Ik ben ambassadeur geworden voor het Odensehuis in Wijchen omdat ik met hart en ziel voor deze levenskwaliteit sta en juist voor deze groeiende doelgroep deze ontmoetingsplekken steeds belangrijker worden zodat de eigenwaarde, de eigen regie en de levenskwaliteit zo lang mogelijk kan blijven bestaan.

afbeelding Mieke_edited.jpg

MIEKE BROUWER

VRIJWILLIGER

Dankbaar dat ik als vrijwilligster kan en mag werken bij het Odensehuis in Beuningen.

Na een vol werkzaam leven, helaas gedwongen vanwege ziekte om te stoppen met full-time werken.

Maar het bleef knagen weer iets te betekenen voor een ander...

Totdat ik een tijd geleden een oproep zag in de krant voor vrijwilligers bij het Odensehuis in Beuningen. Gebeld/ gesproken met Loesan en dat klikte meteen..

foto Hanny Sengers.jpg

HANNY SENGERS

VRIJWILLIGER

Een goed  gevoel om met zo'n team van professionals en vrijwilligers, onze deelnemers een fijne huiselijke plek te geven waar eenieder zichzelf kan en mag zijn.


 

Wim Sengers.jpg

WIM SENGERS

VRIJWILLIGER

 

Samen met de deelnemers kijken wat er nog wel mogelijk is en daarmee een zinvolle dagbesteding geven. Als dit lukt geeft het mij als vrijwilliger een voldaan gevoel.

Viviane.jpg

VIVIANE KNOOPS

AMBASSADEUR

Hogeschooldocent en onderzoeker bij de HAN.

Het Odensehuis is een prachtig initiatief voor jonge mensen met dementie. Een voorziening die complementair is aan de bestaande intra-, en extramurale zorg en waar respect en aandacht voor de medemens met mentale en cognitieve problemen voorop staat.

In het Odensehuis Animi Vivere heerst een sfeer voor deelnemers en familie waar ieder ertoe doet en gezien wordt. Loesan en haar team zetten zich iedere dag weer opnieuw met hart en ziel voor in. Zij kijken hierbij vooral naar mogelijkheden die iemand nog heeft. Dat is de kracht van het Odensehuis!

MarieJose.jpg

MARIEJOSÉ HENDRIKS

COÖRDINATOR

 

Iedere dag krijgt een gouden randje in het Odensehuis. Een oogopslag, een aanraking, een traan, een lach, een zoen, een wandeling, een glimlach, een woord, een lied, de aandacht, de stilte, de humor. Met respect voor elkaar, het hart op de juiste plaats, een luisterend oor, zonder oordeel, denkend in mogelijkheden en met positieve energie halen we het beste uit elkaar en uit de dag. Ik ben dankbaar en trots deel uit te maken van het Odensehuis en wil graag mijn steentje bij dragen aan een dementievriendelijke omgeving en sociale benadering van mensen met geheugenproblemen.

profielfoto.jpeg

LAURENS DE GOEIJ

PENNINGMEESTER


 

Dementie, een toenemend maatschappelijk probleem dat vraagt om maatwerkoplossingen. Animi  Vivere is een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief in de gemeente Wijchen wat hulp en oplossingen op maat biedt aan jonge mensen met dementie en hun naasten. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

Afbeelding Mark.png

MARK DIJKSMA

ALGEMEEN BESTUURSLID

 

Ik ben Mark Dijksma getrouwd met Monique. Wij wonen in Beuningen. Samen hebben wij 2 volwassen dochters die het huis al enige tijd hebben verlaten. In het dagelijks leven ben ik IT business analyst (schakel tussen de organisatie en softwareontwikkelingen). Het Odensehuis waar Monique een aantal dagen per week naar toe gaat, voelt voor zowel Monique als mij als een hele warme deken. Een plek waar deelnemers, mantelzorgers, familieleden van harte welkom zijn. Loesan, de coördinatoren, medewerkers, ambassadeurs, vrijwilligers helpen ons waar mogelijk en denken met ons mee. Ik wil graag tijd maken om een actieve bijdrage te gaan leveren en daarom heb ik mij vanuit de mantelzorgers/familieleden beschikbaar gesteld voor een plek in het  bestuur.

Claudia_edited.jpg

CLAUDIA HENDRIKS

MEDEWERKER

 

Zodra je binnenkomt bij het Odensehuis voel je dat er een warme sfeer hangt waarbij je je direct thuis voelt.

Ik ben dan ook trots dat ik hier mag werken en deel uitmaak van een geweldig team met een prachtige missie. Iedereen mag zichzelf zijn ongeacht wie je bent, je wordt met respect behandeld en iedereen wordt in zijn eigen waarde gelaten. Ons motto is "Iedere dag is een feestje" dit proberen we met zijn allen te realiseren. Deel uit maken van de maatschappij, er nog toe doen, dat gevoel in combinatie met humor en plezier wil ik de deelnemers geven als ze aan het einde van de dag met een tevreden gevoel en een lach op hun gezicht weer naar huis gaan. 

 

Durf te leven of te wel Animi Vivere!

Yvonne-0068.jpg

YVONNE MEIJER

VRIJWILLIGER

 

Mijn naam is Yvonne, ik ben 65 jaar, 40 jaar getrouwd, moeder van drie kinderen en trotse oma van 2 kleinkinderen en het derde kleinkind is op komst. Door ziekte ben ik al een geruime tijd uit de running en kijk ik er dan ook naar uit om mijn steentje bij te dragen als vrijwilligster. Via mijn vriendin, ook vrijwilligster bij het Odensehuis, werd ik gevraagd om mij aan te melden bij het Odensehuis. Hier voelde ik gelijk wat voor, ook omdat mijn moeder de ziekte van Alzheimer had.

Ik kom met veel plezier naar het Odensehuis toe. Ik vind het belangrijk dat de deelnemer centraal staat en dat het allemaal kleinschalig en persoonlijk blijft.

Door te kijken, te luisteren en mijn jarenlange ervaring in de zorg, zien wat hij/zij nodig heeft, dit zijn momentjes van geluk….tot iedereen tevreden naar huis gaat.

Met vriendelijke groeten,

Yvonne Meijer

afbeelding Vera.jpg

VERA GELSING

VRIJWILLIGER

"Wat fijn dat ik als vrijwilligster in het sfeervolle Odensehuis kan bijdragen aan ondersteuning en gezelligheid!

Samen de dag doorbrengen en met positieve energie weer huiswaarts keren!"

liaodense.jpeg

LIA JACOBS

VRIJWILLIGER

Mijn naam is Lia Jacobs, ik ben 57 jaar. Ik ben vrijwilligster geworden omdat ik graag mensen help die aandacht nodig hebben. Ik haal er voldoening uit, als ik merk dat zij mijn aanwezigheid waarderen. Je geeft jonge mensen met dementie
het gevoel dat ze begrepen worden. Daardoor krijg je een volwaardige interactie tussen vrijwilligster en deelnemer. Het simpele gesprek met een
kop koffie, een spel spelen of een wandeling geeft de deelnemer zoveel positiviteit. Dat is voor mij geweldig om te zien en te mogen ervaren.

mieke.jpg

MIEKE DE LORIJN

VRIJWILLIGER

 

Mijn naam is Mieke de Lorijn
Waarom ben ik vrijwilliger in het Odensehuis geworden?
Na mijn arbeidzame periode, vond ik dat ik met mijn energie nog wel iets voor de medemens kon betekenen. Allereerst geeft vrijwilligerswerk je veel afwisseling in het dagelijkse leven, sociale contacten worden geactiveerd en het geeft je voldoening om voor andere mensen iets te betekenen.
Nu heb ik een aantal jaren als vrijwilliger in het Hospice te Druten gewerkt. Mijn man Leo en ik stonden aan de basis van de oprichting van het hospice. Tijdens de coronatijd ben ik daar gestopt.
Nu mijn man wederom in aanraking kwam met de oprichting/ continuering van het Odensehuis en ik zodoende de overenthousiaste directeur Loesan leerde kennen, hoefde ik niet lang na te denken om hier mijn vrijwilligerswerk voort te zetten.
Eenmaal het Odensehuis bezocht en kennisgemaakt met meerdere leidinggevende enthousiaste personen en natuurlijk de deelnemers, ging ik voor de bijl!
Hier wil ik wel zijn.
Zo is het gekomen! 

ans.jpg

ANS KEMPS

VRIJWILLIGER

 

Het is fijn om als vrijwilligster te mogen werken in het Odensehuis. Er hangt een gemoedelijke sfeer. De deelnemers kunnen zelf aangeven waar ze die dag zin in hebben en als vrijwilligster mag ik hen daarbij ondersteunen. Na afloop ga ik weer met een goed gevoel naar huis.

Yasmine.jpg

YASMINE THEUNISSEN

BBL-STUDENT

 

Wanneer je binnen komt in het Odensehuis word je meteen verwelkomt door een warme sfeer. Ik ben dan ook trots hier te mogen werken als eerste BBL Leerling. Iedereen is welkom en kan en mag zichzelf zijn. De deelnemer en zijn vaardigheden en kwaliteiten staan centraal. Samen met de deelnemers maken we van elke dag een feestje, niks is te gek.

vraagteken.png

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

Nicole_edited_edited.jpg

NICOLE PUTS - LODENSTIJN

GASTVROUW

 

Zo fijn om in deze geweldige organisatie te mogen werken en hierin iets te kunnen betekenen voor deze doelgroep.
Samen met al deze lieve mensen proberen wij er steeds weer een waardevolle dag van te maken.

Het is heel mooi om te zien dat iedereen er voor elkaar is.
Wij genieten van de mooie momenten, want zo blijf ik met heel veel plezier mijn steentje bijdragen.
Daar word ik heel blij van!

Edith.jpg

EDITH PLATJOUW

VRIJWILLIGSTER

 

Naast mijn huidige baan is het voor mij mogelijk om een kleine bijdrage te leveren als vrijwilliger in het Odensehuis. Door met de deelnemers o.a. te wandelen, een gesprekje te voeren, zie je dat iedereen met plezier en met een goed gevoel de dag doorbrengt.

vraagteken.png

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

bottom of page