top of page

Waarom een Odensehuis?

De meeste Odensehuizen ontstaan uit een initiatief van burgers. Zij signaleren een 'gat' tussen het moment waarop iemand met dementie wordt geconfronteerd en het moment waarop men het niet langer meer zelfstandig redt. Bij beginnende dementie - de fase vóór een diagnose en de eerste fase ná de diagnose - kan men nauwelijks ergens terecht. Ook de reguliere dagbesteding met zijn traditonele zorggerichte benadering biedt vaak geen soelaas.

 

Dat stelt de samenleving voor een grote uitdaging. Hoe wordt het voor deze mensen mogelijk om mee te blijven doen aan de samenleving en zolang mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid? Hoe geven we ze de gelegenheid om van betekenis te zijn voor henzelf en voor anderen?

 

De Odensehuizen zijn een antwoord op deze vragen. Zij creëren een plek speciaal voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie - en hun naasten - waar ze vinden ze wat ze zelf nodig hebben voor hun welbevinden: anderen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Gericht op wat er nog wél is en wat men nog wél kan.

Visie en filosofie

Mensen met een niet-pluis-gevoel of beginnende dementie – en hun naasten – worden geconfronteerd met een enorme inbreuk op hun leven. Spanningen binnen de relatie/het gezin, uitzichtloosheid, en sociaal isolement. Deze mensen raken hun ankers kwijt, beschikken over onvoldoende informatie en hebben moeite om met deze wetenschap goed om te gaan. De belasting van de naasten is doorgaans groot en neemt toe met het verloop van de ziekte. 

De Odensehuizen bieden deze mensen een perspectief. Isolement wordt voorkomen en een levenslijn wordt gevormd. Het is een plek waar mensen met beginnende dementie – en hun naasten – elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Vrij toegankelijk, zonder diagnose of indicatie. 

De Odensehuizen staan symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. We werken allen vanuit dezelfde gedachte: Mensen met geheugenverlies of beginnende dementie hebben nog veel vaardigheden en kwaliteiten. Dat willen we tot hun recht laten komen. De mens en z’n leven staan centraal, niet de ziekte en de zorg. Leidend in onze werkwijze is de vraag hoe mensen met dementie toch van het leven kunnen blijven genieten, regie houden over hun eigen leven en een rol blijven spelen in de samenleving. 

De aanpak van de Odensehuizen komt overeen met wat hoogleraar Landurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering noemt. Lees hier haar lezing van april 2016 over dit onderwerp.

In Wijchen heeft Loesan Peters - van Duifhuizen het initiatief genomen om een Odensehuis op te richten, voortbouwend op de ervaringen van de andere Odensehuizen. In mei 2017 wordt gestart aan de Herenstraat 16 te Wijchen. April 2017 is de Stichting Odensehuis Animi Vivere opgericht die de verantwoordelijkheid draagt voor het Odensehuis.

Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
 

Gestart in 2009 in Amsterdam zijn er momenteel diverse Odensehuizen, onder andere in Amsterdam, Groningen, Amstelveen, Wageningen, Vlissingen, Almere, Hoekse Waard, IJmuiden, Utrecht en Zutphen. In diverse steden zijn initiatiefnemers bezig om ook een Odensehuis op te richten. We kunnen langzamerhand spreken van een Odensehuis-beweging.

Om de Odensehuis-beweging te ondersteunen is in juni 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen opgericht. In het platform werken de Odensehuizen samen. Het is opgericht om:

  • de Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen;

  • de belangen te behartigen bij landelijke organisaties zoals VNG, Ministerie van VWS, Zorginnovatiefonds, verzekeraars en diverse maatschappelijke organisaties;

  • relevant wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te bevorderen;

  • zich in te zetten voor fondswerving bij landelijk opererende fondsen

  • de filosofie en kernwaarden van de Odensehuizen uit te dragen;

  • de ervaringen en kennis van de leden en onderling uit te wisselen.


Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Odensehuizen. Daarnaast is er een overleg tussen de coördinatoren van de Odensehuizen. Zij delen hun kennis en ervaringen en werken zo aan het verder inhoudelijk vormgeven van het gedachtegoed en de praktijk van de Odensehuizen. Het Odensehuis Animi Vivere is lid van het Landelijk Platform. Klik hier voor meer informatie over het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland.

Partners

Odensehuis Animi Vivere is aangesloten als lid bij het Landelijk kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd 

en Netwerk 100.

Heeft een samenwerkingsnotitie opgesteld met ZZG Zorggroep en Stichting de Waalboog. Werkt samen met FTD Lotgenoten, Alzheimer Nederland, regionale ziekenhuizen en zorgorganisaties, expertteam jonge mensen met dementie van Stichting de Waalboog en Landelijk Platform Odensehuizen Nederland.

We zijn trots dat we een nieuwe samenwerking zijn aangegaan met Medipoint en ZZG zorggroep.

Fantastisch! Vanaf april 2022 zijn we een samenwerking aangegaan met de Lionsclub Maas en Waal. 

ÉÉN TEAM, ÉÉN TAAK

odensehuis 01-3.jpg

LOESAN PETERS - VAN DUIFHUIZEN

DIRECTEUR

1 TEAM ,1 MISSIE!

Bij het Odensehuis Animi Vivere

gaan we ervoor, ongeacht wie je bent, wat je doet of wat je hebt. Een plaats in de regio waar je terecht kunt voor informatie, waar je lotgenoten kunt treffen, een zinvolle daginvulling, waar je mag zijn wie je bent en niet om wat je hebt.

Specifiek ook voor jonge mensen met geheugenproblemen/ dementie, hun partners, kinderen en naasten. Maar waar ook werkgevers, ondernemers en professionals terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.

Het Odensehuis biedt daarnaast een zeer uitdagende leerwerkplaats aan voor nieuwe professionals in de zorg. De complexiteit van dementie gaan we samen aan, samen met U!

Van harte welkom!

IMG-20180831-WA0024.jpg

ROMY PETERS

VRIJWILLIGER

Marketing & Facturatie

"Het voordeel van een dal is dat er twee pieken naast liggen."

Roland.jpg

ROLAND PLATJOUW

VOORZITTER

Het Odensehuis voorziet in een belangrijke behoefte in de huidige maatschappij. Bij het begeleiden in het proces van (beginnende) dementie en het ontlasten van mantelzorgers vervult het Odensehuis een onmisbare functie naast het reguliere zorgstelsel. Dat mogen we waarderen en koesteren.

Het aantal mensen met dementie groeit gestaag, ook onder jongeren. Een goede verankering en verdere expansie van het Odensehuis en haar activiteiten is daarom zeer gewenst. De opening van een tweede vestiging van Odensehuis Animi Vivere, in Beuningen, was daarin een goede stap. Zo kunnen de toenemende zorgkosten t.a.v. personeel en middelen naar de toekomst worden beperkt. Daar hebben we allemaal belang bij.

christa.jpg

CHRISTA VAN DE WIELEN

COÖRDINATOR

Als je binnenkomt bij het Odensehuis, voel je je welkom. Of je nu een deelnemer bent, een vrijwilliger, een mantelzorger, een medewerker of een taxichauffeur. Iedereen wordt hartelijk ontvangen in huiselijke en warme omgeving waar de koffie bruin is.

Er is oog voor elkaar, we zijn er voor elkaar waar nodig en geven elkaar de ruimte waar dat gewenst is. En alles vanuit respect voor ieders eigen proces.

Deze hartverwarmende plek is mijn werkplek geworden en daar ben ik apetrots op!

HANS VOS

AMBASSADEUR

 

ZZG Zorggroep, directeur zorgstroom Wlz

Het Odensehuis Animi Vivere is een pareltje van een burgerinitiatief voor jonge mensen met een dementie en een inspiratiebron voor bestaande zorgorganisaties.

gert 1.jpg

GERT REBERGEN

ADVISEUR

Izare, directeur

Het principe 'voor en door degenen om wie het primair gaat', is een heel groot goed dat moet worden gekoesterd.

SOLANGE SCHEEPENS

SECRETARIS

Medewerker Radboud Fonds, Radboud Universiteit Nijmegen

Huiskamergevoel. Aandacht en tijd voor elkaar. Warmte en gezelligheid.

Dat trof mij enorm, toen ik via

NL Doet het Odensehuis Animi Vivere in Wijchen leerde kennen. En natuurlijk was het ook Loesan die me raakte met haar energie en daadkracht. 

Dementie gaat onze levens aanraken, vroeger of later, in meer of mindere mate. Laat het Odensehuis een voorbeeld zijn van goede, persoonlijke, kleinschalige zorg. Van iets bijzonders dat we samen dragen.

Het team van het Odensehuis Animi Vivere bestaat uit een grote groep vrijwilligers/ambassadeurs met een missie: bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gerespecteerd wordt en mag zijn wie hij/zij is ondanks zijn dementie.

IMG-20180901-WA0005.jpg

ATE FRANS DE BRUIN

AMBASSADEUR

 

Stichting de Waalboog, Manager Behandeling & Begeleiding

Een Odensehuis is een belangrijke (eerste) schakel in de zorgketen voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Elke regio zou zo’n laagdrempelige voorziening moeten hebben, zodat mensen beter de weg vinden naar zorg, hulp of ondersteuning die ze nodig hebben.  Daarom ben ik graag ambassadeur van het Odensehuis in Wijchen, zodat de inwoners van onze regio gebruik kunnen maken van het Odensehuis Animi Vivere.

Solange PDR_5329.jpg
Frank Dekkers 3.jpg

FRANK DEKKERS

AMBASSADEUR

DKC Totaaltechniek, algemeen directeur

"Mijn ambassadeurschap komt voort uit eigen ervaring; voor medemensen met frontotemporale dementie is betrokkenheid bij de maatschappij enorm belangrijk. Loesan begrijpt dit als geen ander en biedt steun aan alle betrokkenen en is een goede tussenpersoon tussen werkgever en werknemer."

HANS VERHEIJEN

SPARRINGPARTNER

Voorheen 1e ambassadeur van het Odensehuis.

Burgemeester van Sittard-Geleen

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe, verdubbelt zelfs. Om die reden is een inloopvoorziening/ huiskamerfunctie als het Odensehuis in Wijchen zo'n belangrijke voorziening in onze regio.

burgemeester Hans Verheijen.JPG
Hans Vos.png
Danielle.jpg

DANIELLE PUTMAN

COÖRDINATOR

 

Zodra ik een voet in het Odensehuis Animi Vivere zet voel ik me welkom. Iedereen is vriendelijk en draagt een warm hart toe aan een goede ongedwongen sfeer, niks moet en alles mag, gewoon jezelf kunnen zijn.

Ik ben trots dat ik hier mag werken

DSC_3536 - kopie.JPG

ERIC DIRKX

AMBASSADEUR

Alzheimer Nederland, voorzitter regio Nijmegen

"Spreek je met de deelnemers en hun naasten, dan hoor en zie je meteen dat het Odensehuis hen enorm tot steun is. Ik maak me sterk voor dit prachtige initiatief dat we niet kunnen missen in de regio. Het biedt jonge mensen met dementie, ondanks alles, weer perspectief".

D3935-0066-1.jpg

JACK VAN OOSTERHOUT

AMBASSADEUR

MKB Adviseur & Partner bij Philipsen Accountants & Adviseurs

Loesan heeft met haar aanstekelijk enthousiasme Odensehuis Amini Vivere opgezet. Door haar enthousiasme, betrokkenheid en inzet en natuurlijk de inzet van vele vrijwilligers is het bestaansrecht van Odensehuis Wijchen inmiddels aangetoond. Nu de opstart fase is gepasseerd en wordt gezocht naar groei en volwassenheid in de organisatie wil ik graag als ambassadeur met mijn kennis en kunde een bijdrage leveren.

 

“Maatschappelijke ondernemers zoals Loesan dragen namelijk direct bij aan het welzijn in de regio Nijmegen/Wijchen”

Claassen_J ISAO Nijmegen 2015.jpg

JURGEN CLAASSEN

AMBASSADEUR

Radboudumc, Geriater Alzheimer polikliniek

“Dementiezorg kan geen eenheidsworst zijn, geen ‘one-size-fits-all’. Voor jonge mensen met dementie, en hun partners, is hier veel te weinig aandacht voor. De kennis en infrastructuur die is opgebouwd voor ouderen met dementie kun je niet zomaar inzetten voor jonge mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in een belangrijke behoefte en vult een leegte.”

annemarie.jpg

ANNEMARIE REVENBERG

VRIJWILLIGER

Wat fijn dat ik nu als vrijwilliger mijn creativiteit kan inzetten om met de deelnemers die dit willen te mogen schilderen. Het scheppen van een kunstwerk geeft afleiding, plezier en eigenwaarde. 'Ik wist altijd al dat ik dit kon maar het is er nooit van gekomen' hoorde ik een deelnemer zeggen. Mijn dag kon niet meer stuk.

IMG-20180822-WA0002.jpg

JOSÉ STEEG

VRIJWILLIGER

Het geeft mij voldoening om als vrijwilligster de mensen te ondersteunen waar nodig is en een stukje plezier te geven in een warme en sociale omgeving.

JanRevenberg.jpg

JAN REVENBERG

ALGEMEEN BESTUURSLID

In het rijtje van personen en instanties die betekenisvol kunnen zijn voor de daginvulling van jonge mensen met dementie behoort ook het Odensehuis Animi Vivere. Mensen ontmoeten in het Odensehuis anderen die in een soortgelijke situatie verkeren. Er is een luisterend oor, er is ondersteuning, maar ook informatie en advies. Ik vind dat zo belangrijk dat ik bestuurslid wil zijn van het Odensehuis en samen met mijn mede bestuursleden wil zoeken naar mogelijkheden om dit geweldige initiatief ook financieel mogelijk te maken.

helma.jpg

HELMA VAN WOEZIK

VRIJWILLIGER

"Een fijne plek voor iedereen!"

IMG-20190225-WA0000.jpg

ASTRID WINKENIUS

VRIJWILLIGER

 

ZZG Zorggroep 

Marketing medewerker
 

"Als vrijwilliger aan het mooie van het Odensehuis een bijdrage te leveren is heel bijzonder te mogen doen"

Steven.jpg

STEVEN VERDONK

VRIJWILLIGER

Ik werk nog fulltime, maar ik vind het fijn om ook mijn maatschappelijke steentje bij te dragen aan mensen die een bepaalde mate hulp van anderen nodig hebben. Via mijn vrouw Hanneke ken ik het Odensehuis. De totale sfeer en warme omgang onderling spreekt mij erg aan. 

De gasten en begeleiding, het is een familie. Ik ben blij en trots lid te kunnen zijn van deze familie.

GERT VAN DIJK

AMBASSADEUR

 

Neuroloog bij het CWZ

Monica Wagner.png

MONICA WAGNER

AMBASSADEUR

Ambassadeur namens de deelnemers en naasten, eigenaar Perspectief In-Zicht en werkzaam als docent bij de HAN

Ik heb onder de bezielde leiding van Loesan Peters gezien hoe waardevol en maatschappelijk integrerend het Odensehuis zich in Wijchen tot een prachtige ontmoetingsplek ontwikkelde waarin de jong dementerende zijn levenskwaliteit kan blijven behouden en waarin het samenzijn met creativiteit en onderneming gekoppeld wordt. Ik ben ambassadeur geworden voor het Odensehuis in Wijchen omdat ik met hart en ziel voor deze levenskwaliteit sta en juist voor deze groeiende doelgroep deze ontmoetingsplekken steeds belangrijker worden zodat de eigenwaarde, de eigen regie en de levenskwaliteit zo lang mogelijk kan blijven bestaan.

foto astrid_edited.png

ASTRID SPANJAARDS

VRIJWILLIGER

 

Het enthousiasme en betrokkenheid van Loesan hebben me doen besluiten om vrijwilliger te worden bij het Odensehuis.

De ongedwongen sfeer trekt mij aan, en het feit dat je mag zijn wie of wat je ook bent. Samen de krachten bundelen, dat maakt sterk. Een voorrecht om hier aan bij te mogen dragen.

foto Hanny Sengers.jpg

HANNY SENGERS

VRIJWILLIGER

Een goed  gevoel om met zo'n team van professionals en vrijwilligers, onze deelnemers een fijne huiselijke plek te geven waar eenieder zichzelf kan en mag zijn.


 

Wim Sengers.jpg

WIM SENGERS

VRIJWILLIGER

 

Samen met de deelnemers kijken wat er nog wel mogelijk is en daarmee een zinvolle dagbesteding geven. Als dit lukt geeft het mij als vrijwilliger een voldaan gevoel.

Viviane.jpg

VIVIANE KNOOPS

AMBASSADEUR

Hogeschooldocent en onderzoeker bij de HAN.

Het Odensehuis is een prachtig initiatief voor jonge mensen met dementie. Een voorziening die complementair is aan de bestaande intra-, en extramurale zorg en waar respect en aandacht voor de medemens met mentale en cognitieve problemen voorop staat.

In het Odensehuis Animi Vivere heerst een sfeer voor deelnemers en familie waar ieder ertoe doet en gezien wordt. Loesan en haar team zetten zich iedere dag weer opnieuw met hart en ziel voor in. Zij kijken hierbij vooral naar mogelijkheden die iemand nog heeft. Dat is de kracht van het Odensehuis!

MarieJose.jpg

MARIEJOSÉ HENDRIKS

COÖRDINATOR

 

Iedere dag krijgt een gouden randje in het Odensehuis. Een oogopslag, een aanraking, een traan, een lach, een zoen, een wandeling, een glimlach, een woord, een lied, de aandacht, de stilte, de humor. Met respect voor elkaar, het hart op de juiste plaats, een luisterend oor, zonder oordeel, denkend in mogelijkheden en met positieve energie halen we het beste uit elkaar en uit de dag. Ik ben dankbaar en trots deel uit te maken van het Odensehuis en wil graag mijn steentje bij dragen aan een dementievriendelijke omgeving en sociale benadering van mensen met geheugenproblemen.

profielfoto.jpeg

LAURENS DE GOEIJ

PENNINGMEESTER


 

Dementie, een toenemend maatschappelijk probleem dat vraagt om maatwerkoplossingen. Animi  Vivere is een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief in de gemeente Wijchen wat hulp en oplossingen op maat biedt aan jonge mensen met dementie en hun naasten. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

vraagteken.png

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

vraagteken.png

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

vraagteken.png

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

vraagteken.png

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Draagt u het Odensehuis ook een warm hart toe en wilt u graag een steentje bijdragen aan jonge mensen met dementie?Loop dan gerust eens binnen, neem telefonisch contact met ons op of mail ons via odensehuis@animivivere.nl

foto hann 1.jpg

HANNEKE VAN GEMERT

VRIJWILLIGER

Ik ben blij dat ik als vrijwilliger mijn steentje mag en kan bijdragen.

Samen zoveel mogelijk genieten van de dag in een ongedwongen huiselijke sfeer.

We zijn er met en voor elkaar, met genoeg ruimte en aandacht voor ieder afzonderlijk.

Niemand is hetzelfde en bij het Odensehuis mag en kan iedereen op zijn of haar eigen manier zichzelf zijn.

bottom of page